ԵՊՀ Գրադարանի քարտարան

Log in to your account:
Անձնական տվյալներն արտածելու համար հավաքեք ընթերցողական տոմսի վրա գրված թիվը,
Գաղտնաբառ մասում՝ Ձեր ծննդյան տարեթվի վերջին երկու նիշը, ամիսը, օրը (օրինակ՝ 980212)
Գրադարանից օգտվելու կանոններ